Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Videogaléria Spevokol Peniél


14. výročie posvätenia chrámu - Vzbuď ducha dávnych svedkov

október 29, 202314. výročie posvätenia chrámu - Pred Tebou, Bože

október 29, 20231. slávnosť veľkonočná - Haleluja , radostnú zvesť zvestujem vám

apríl 9, 20231. slávnosť veľkonočná - Deň vzkriesenia Pánovho

apríl 9, 202313. výročie posvätenia chrámu - Veľkú radosť dal nám Pán

október 30, 2022

TUSpevokol Peniél na 1. slávnosť Vianočnú 2019

december 25, 2019

TU10. výročie posvätenia chrámu - Veľkú radosť dal nám Pán

október 27, 2019

TU1. slávnosť veľkonočná - Tak slávne, vzácne spasenie

apríl 21, 2019

TU1. slávnosť veľkonočná - Víťaz nad smrťou

apríl 21, 2019

TUSpevokol Peniél na 1. slávnosť Vianočnú 2018

december 25, 2018

TU1. slávnosť Veľkonočná (Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme)

apríl 1, 2018

TU1. slávnosť Veľkonočná (Raduj sa a plesaj)

apríl 1, 2018

TUŠtedrý večer (Do tichej noci)

december 24, 2017

TU500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Prichádzam k Tebe)

október 21, 2017

TU500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Chválime Ťa Bože)

október 21, 2017

TU500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Kto len na Boha sa spolieha)

október 21, 2017

TU500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Vzbuď ducha dávnych svedkov, Pane)

október 21, 2017

TU1. slávnosť Veľkonočná (Prichádzam k Tebe; Ja viem, že žije)

apríl 16, 2017

TU1. sviatok vianočný

december 25, 2016

TUPamiatka reformácie (pieseň Záchovaj nás v svojom slove)

október 30, 2016

TUPamiatka posvätenia chrámu (pieseň Chválime Ťa Bože)

október 16, 2016

TU1.slávnosť Svätodušná (pieseň Duchu Svätý sláva Tebe)

máj 15, 2016

TU1.slávnosť Svätodušná (pieseň Ó Duchom Svätým naplň nás)

máj 15, 2016

TU1. slávnosť Veľkonočná (pieseň Kristus vstal z mŕtvych)

marec 27, 2016

TU1. slávnosť Veľkonočná (pieseň Tvoj kríž)

marec 27, 2016

TU1. slávnosť vianočná (pieseň Ó kresťania poďme)

december 25, 2015

TU1. slávnosť vianočná (pieseň JAS)

december 25, 2015

TUPamiatka reformácie 498. výročie

október 31, 2015

TUTU
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.