Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Videogaléria Spevokol Peniél


Spevokol Peniél na 1. slávnosť Vianočnú 2019

december 25, 201910. výročie posvätenia chrámu - Veľkú radosť dal nám Pán

október 27, 20191. slávnosť veľkonočná - Tak slávne, vzácne spasenie

apríl 21, 20191. slávnosť veľkonočná - Víťaz nad smrťou

apríl 21, 2019Spevokol Peniél na 1. slávnosť Vianočnú 2018

december 25, 20181. slávnosť Veľkonočná (Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme)

apríl 1, 20181. slávnosť Veľkonočná (Raduj sa a plesaj)

apríl 1, 2018Štedrý večer (Do tichej noci)

december 24, 2017500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Prichádzam k Tebe)

október 21, 2017500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Chválime Ťa Bože)

október 21, 2017500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Kto len na Boha sa spolieha)

október 21, 2017500. výročia reformácie a 8. výročia pamiatky posvätenia chrámu (Vzbuď ducha dávnych svedkov, Pane)

október 21, 20171. slávnosť Veľkonočná (Prichádzam k Tebe; Ja viem, že žije)

apríl 16, 20171. sviatok vianočný

december 25, 2016Pamiatka reformácie (pieseň Záchovaj nás v svojom slove)

október 30, 2016Pamiatka posvätenia chrámu (pieseň Chválime Ťa Bože)

október 16, 20161.slávnosť Svätodušná (pieseň Duchu Svätý sláva Tebe)

máj 15, 20161.slávnosť Svätodušná (pieseň Ó Duchom Svätým naplň nás)

máj 15, 20161. slávnosť Veľkonočná (pieseň Kristus vstal z mŕtvych)

marec 27, 20161. slávnosť Veľkonočná (pieseň Tvoj kríž)

marec 27, 20161. slávnosť vianočná (pieseň Ó kresťania poďme)

december 25, 20151. slávnosť vianočná (pieseň JAS)

december 25, 2015Pamiatka reformácie 498. výročie

október 31, 2015
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.