Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Služby Božie


Miesto: Deň: Čas:
Michalovce každú nedeľu Evanjelický kostol o 09:30 hod.
Michalovce - Penzión, Hollého 9 prvý štvrtok v mesiaci, v kaplnke o 17:00 hod.
Lastomír prvá nedeľa v mesiaci o 08:15 hod.
Sobrance druhá nedeľa v mesiaci o 15:00 hod.
Veľké Trakany druhá nedeľa v mesiaci, v maďarskom jazyku o 14:00 hod.
Čierna nad tisou posledná nedeľa v mesiaci o 15:30 hod.
Spoveď a Večera Pánova
Michalovce prvá nedeľa v mesiaci v rámci služieb božích o 09:30 hod.
Michalovce - pôstne Kvetná nedeľa po službách Božích o 09:30 hod.
Zelený štvrtok v rámci služieb Božích o 17:00 hod.
Veľký piatok po pašiových službách Božích o 09:30 hod.
Lastomír na Kvetnú nedeľu o 08:15 hod.
Veľké Trakany prvá slávnosť veľkonočná o 14:00 hod.
Čierna nad Tisou prvá slávnosť veľkonočná o 15:30 hod.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.