Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Štruktúra nášho cirkevného zboru


Funkcia: Meno a Priezvisko: Kontakt:
Predsedníctvo zboru:
Zborový farár Mgr. Ján Meňky 0903 621 010, 0918 828 213, 056 6433110
Zborový dozorca Július Peržeľ 0904 539 266
Presbyterstvo:
Poddozorca Ján Dolný 0904 656 207, 056 6424093
Kurátor Milan Magura 056 6435291
Kostolník Andrej Adam 0903 369 452, 056 6460270
Pokladníčka Oľga Magurová
Účtovníčka Terézia Čenčáriková
Vedúca spoločenstva žien, misijná práca Zuzana Peržeľová 0903 702 750
Spoločenstvo žien Anna Balogová
Spoločenstvo žien Renáta Gorasová
Detská besiedka Dagmar Činčárová 0904 040 834
Darina Gavlíková 0914 243 531
Kantor Štefan Poľaško
Kantor Štefan Goras
Člen revíznej komisie, sčítanie ofier Pavol Trencsényi
Milan Pavlík
Slavomír Lukačín
Kamila Chocholová
Drahuš Ondo-Eštok
Iveta Hajduková
Marek Juhos
Filiálka Lastomír Imrich Andrašov
Filiálka Lastomír Viliam Andrašov
Predseda revíznej komisie RSDr. Štefan Poľaško

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.