Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Štruktúra nášho cirkevného zboru


Funkcia: Meno a Priezvisko: Kontakt:
Predsedníctvo zboru:
Zborový farár Mgr. Ján Meňky 0903 621 010, 0918 828 213, 056 6433110
Zborový dozorca
Presbyterstvo:
Poddozorca Ján Dolný 0904 656 207, 056 6424093
Kurátor Milan Magura 056 6435291
Kostolník Andrej Adam 0903 369 452, 056 6460270
Pokladníčka Oľga Magurová
Účtovníčka Iveta Hajduková
Presbyteri:
Zuzana Peržeľová 0903 702 750
Anna Balogová
Renáta Gorasová
Dagmar Činčárová 0904 040 834
Štefan Poľaško
Pavol Trencsényi
Milan Pavlík
Slavomír Lukačín
Kamila Chocholová
Drahuš Ondo-Eštok
Terézia Čenčáriková
Marek Juhos
Viliam Andrašov
Vnútromisijný výbor:
Tatiana Giraltošová
Kamila Chocholová
Oľga Magurová
Štefan Gorás
Marek Juhos
Samuel Hreško
Jakub Čenčarik
Hospodársky výbor:
Anna Balogová,
Renáta Gorásová
Marek Juhos
Revízna komisia:
Slavomír Lukačin
Drahuš Ondo-Eštok
Pavol Trencsényi
Kantori:
Štefan Poľaško
Štefan Goras

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.