Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2022(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 13

január 23, 2022, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 18b 20b

január 16, 2022, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 49b

január 9, 2022, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia

Izaiáš 60, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: Izaiáš 55, 6

január 6, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Novom roku

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 13-23

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

január 2, 2022, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 3, 23-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: Žalm 121

január 1, 2022, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.