Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2022(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


Závierka občianskeho roka

Žalm 23

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 7-8

december 31, 2022, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť vianočná

Skutky apoštolov 6, 2-15; 7, 54-60;

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 23, 34-39

Kázeň: Skutky apoštolov 6, 2b; 7, 55-60

december 26, 2022, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť vianočná

Žalm 2

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Zjavenie Jána 3, 20-22

december 25, 2022, Autor: Ján Meňky


Štedrý večer - Nocturna natalis

Izaiáš 9, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 4, 10-14

december 24, 2022, Autor: Ján Meňky


4. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Filipským 4, 4-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 1, 19-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 1, 18-25

december 18, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 14, 1-10

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 14, 22-33

december 15, 2022, Autor: Ján Meňky


3. adventná nedeľa

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 4, 1-5

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 11, 2-10

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 11, 2-6

december 11, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Skutky apoštolov 5, 27-33; 40-42;

Kázeň: Zjavenie Jána 3, 7-13

december 8, 2022, Autor: Ján Meňky


2. adventná nedeľa

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 25-36

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 21, 36

december 4, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Daniel 5, 1-30

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 15

december 1, 2022, Autor: Ján Meňky


1. adventná nedeľa

Epištola: Jeremiáš 23, 5-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 24, 37-44

november 27, 2022, Autor: Ján Meňky


Posledná nedeľa cirkevného roka - Nedeľa večnosti

Epištola: Druhý list apoštola Petra 3, 3-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 25, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 25, 1-13

november 20, 2022, Autor: Ján Meňky


Predposledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým 1, 3-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 25, 31-46

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 25, 31-46

november 13, 2022, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa pred koncom cirkevného roka - Pamiatka zosnulých

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 5, 25-30

Kázeň: Kniha Jóbova 19, 25-27a

november 6, 2022, Autor: Ján Meňky


Pamiatka reformácie

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 3, 21-26

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 8, 31-36

Kázeň: List apoštola Pavla Galatským 5, 1; 13-14

október 31, 2022, Autor: Ján Meňky


20. nedeľa po Svätej Trojici - 13. výročie posvätenia chrámu

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 13-22

Kázeň: Tretia kniha Mojžišova 26, 11-16

október 30, 2022, Autor: Miloš Klátik


19. nedeľa po Svätej Trojici

Prvá kniha Mojžišova 15, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 9, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 9, 1 8

október 23, 2022, Autor: Ján Meňky


18. nedeľa po Svätej Trojici

Druhá kniha kronická 2, 1-12

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 34-46

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 22, 34-46

október 16, 2022, Autor: Ján Meňky


17. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 4, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-11

Kázeň: List apoštola Pavla Efezským 6, 10-18

október 9, 2022, Autor: Ján Meňky


16. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 12, 15-21

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 6, 11-12a

október 2, 2022, Autor: Ján Meňky


15. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 6, 1-5

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 10, 38-42

Kázeň: List apoštola Pavla Židom 12, 5b-11

september 25, 2022, Autor: Ondrej Koč


14. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 4, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

september 18, 2022, Autor: Ján Meňky


13. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 4, 7-12

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 10, 23-37

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 10, 23-37

september 11, 2022, Autor: Ján Meňky


12. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 7, 31-37

Kázeň: Zjavenie Jána 11, 15-19

september 4, 2022, Autor: Ján Meňky


11. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 7, 14-25

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14; Prvý list apoštola Pavla Korintským 15, 1-11

august 28, 2022, Autor: Ján Meňky


10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia

Žalm 51, 3-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 19, 41-48

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 11, 20-24

august 21, 2022, Autor: Lenka Wagnerová


9. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 10, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 4, 2a

august 14, 2022, Autor: Jozef Benka


Krstný príhovor

Prvý list Jánov 3, 1a

august 14, 2022, Autor: Helena Benková


8. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 8, 12-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 7, 13-23

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 7, 15-23

august 7, 2022, Autor: Ján Meňky


7. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Zjavenie Jána 1, 9-19

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 8, 1-9

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova - Exodus 16, 2-28

júl 31, 2022, Autor: Ján Meňky


6. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 19-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 5, 20-26

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 5, 20

júl 24, 2022, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Svätej Trojici

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 12, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova - Genesis 12, 1-6; Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

júl 17, 2022, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 8, 18-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 6, 36-42

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 6, 36-42

júl 10, 2022, Autor: Ján Meňky


Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jána Husa (1415)

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-19a

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 12-19

Kázeň: Zjavenie Jána 2, 8-11

júl 5, 2022, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-10

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-7

júl 3, 2022, Autor: Ján Meňky


Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

Kázeň: List apoštola Pavla Galatským 2, 11-16

jún 29, 2022, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 16-24

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 15-24

jún 26, 2022, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 4, 16-21;

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

jún 19, 2022, Autor: Ján Meňky


Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 3, 13-17;

jún 12, 2022, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť svätodušná

Skutky apoštolov 10, 42-48

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 16-21

Kázeň: Skutky apoštolov 4, 1-22

jún 6, 2022, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 14, 23-31

Kázeň: Skutky apoštolov 2, 1-4; 14a; 22-24; 32; 36-41

jún 5, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 7-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Ján 15, 26-27; 16, 1-4;

Kázeň: Evanjelium podľa Ján 15, 18-27; 16, 1-4;

máj 29, 2022, Autor: Ján Meňky


Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

Skutky apoštolov 1, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 14-20

Kázeň: Žalm 68, 19-21

máj 26, 2022, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

Epištola: List Jakuba 1, 22-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 23-33

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 16, 24

máj 22, 2022, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

Epištola: List Jakuba 1, 16-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 5-15

Kázeň: List apoštola Pavla Kolosenským 3, 16

máj 15, 2022, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Epištola: Prvý List apoštola Pavla Tesalonickým 5, 9-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

máj 8, 2022, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 10, 11-16

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 10, 14-16

máj 1, 2022, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 1, 3-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 20, 19-23

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 19-23

apríl 24, 2022, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť veľkonočná

Skutky apoštolov 10, 34-41

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 24, 13-35

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 24, 30-35

apríl 18, 2022, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Žalm 118, 14-24

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 11-18

apríl 17, 2022, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 27, 33-54

apríl 15, 2022, Autor: Ján Meňky


Zelený štvrtok (Dies viridium)

Druhá kniha Mojžišova 12, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 26, 17-30

apríl 14, 2022, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-17

apríl 10, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Sudcovia 11, 1-33

Kázeň: Sudcovia 11, 33-40

apríl 7, 2022, Autor: Ján Meňky


5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

Kázeň: Žalm 8, 5

apríl 3, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Žalm 139, 1-24

Kázeň: Žalm 139, 5

marec 31, 2022, Autor: Ján Meňky


4. pôstna nedeľa (Laetare)

Epištola: Prvá kniha Samuelova 6, 1-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-14

Kázeň: Prvá kniha Samuelova 6, 1-14; Izaiáš 5, 11

marec 27, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie - Zvestovanie narodenia Krista Pána Márii

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 1, 26-38

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 1, 28-38

marec 24, 2022, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 47-50

marec 20, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Kázeň: Jeremiáš 8, 4-13; Evanjelium podľa Matúša 21, 18-22

marec 17, 2022, Autor: Mária Meňkyová


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Izaiáš 5, 1-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

marec 13, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Evanjelium podľa Matúša 5, 1-8; 6, 5-10

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 20, 1-6

marec 10, 2022, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: Piata kniha Mojžišova 8, 2-3

marec 6, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Kniha Jóbova 1, 6-22

Kázeň: Kniha Jóbova 2, 1-10

marec 3, 2022, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 34

február 27, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Epištola: List apoštola Pavla Korintským 12, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 4, 26-29

február 20, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Epištola: List apoštola Pavla Filipským 3, 7-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

február 12, 2022, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Zjavení

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 13, 24-30

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 27b

február 6, 2022, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 13, 8-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

január 30, 2022, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 13

január 23, 2022, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 18b 20b

január 16, 2022, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 49b

január 9, 2022, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia

Izaiáš 60, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: Izaiáš 55, 6

január 6, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Novom roku

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 13-23

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

január 2, 2022, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 3, 23-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: Žalm 121

január 1, 2022, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.