Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2022(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

Epištola: List Jakuba 1, 16-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 5-15

Kázeň: List apoštola Pavla Kolosenským 3, 16

máj 15, 2022, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Epištola: Prvý List apoštola Pavla Tesalonickým 5, 9-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

máj 8, 2022, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 10, 11-16

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 10, 14-16

máj 1, 2022, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 1, 3-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 20, 19-23

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 19-23

apríl 24, 2022, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť veľkonočná

Skutky apoštolov 10, 34-41

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 24, 13-35

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 24, 30-35

apríl 18, 2022, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Žalm 118, 14-24

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 11-18

apríl 17, 2022, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 27, 33-54

apríl 15, 2022, Autor: Ján Meňky


Zelený štvrtok (Dies viridium)

Druhá kniha Mojžišova 12, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 26, 17-30

apríl 14, 2022, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-17

apríl 10, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Sudcovia 11, 1-33

Kázeň: Sudcovia 11, 33-40

apríl 7, 2022, Autor: Ján Meňky


5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

Kázeň: Žalm 8, 5

apríl 3, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Žalm 139, 1-24

Kázeň: Žalm 139, 5

marec 31, 2022, Autor: Ján Meňky


4. pôstna nedeľa (Laetare)

Epištola: Prvá kniha Samuelova 6, 1-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-14

Kázeň: Prvá kniha Samuelova 6, 1-14; Izaiáš 5, 11

marec 27, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie - Zvestovanie narodenia Krista Pána Márii

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 1, 26-38

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 1, 28-38

marec 24, 2022, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 47-50

marec 20, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Kázeň: Jeremiáš 8, 4-13; Evanjelium podľa Matúša 21, 18-22

marec 17, 2022, Autor: Mária Meňkyová


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Izaiáš 5, 1-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

marec 13, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Evanjelium podľa Matúša 5, 1-8; 6, 5-10

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 20, 1-6

marec 10, 2022, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: Piata kniha Mojžišova 8, 2-3

marec 6, 2022, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Kniha Jóbova 1, 6-22

Kázeň: Kniha Jóbova 2, 1-10

marec 3, 2022, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 34

február 27, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Epištola: List apoštola Pavla Korintským 12, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 4, 26-29

február 20, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Epištola: List apoštola Pavla Filipským 3, 7-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

február 12, 2022, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Zjavení

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 13, 24-30

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 27b

február 6, 2022, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 13, 8-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

január 30, 2022, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 13

január 23, 2022, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 18b 20b

január 16, 2022, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 49b

január 9, 2022, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia

Izaiáš 60, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: Izaiáš 55, 6

január 6, 2022, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Novom roku

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 13-23

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

január 2, 2022, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 3, 23-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: Žalm 121

január 1, 2022, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.