Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28



Augsburské vyznanie
Vyznanie viery predložené na sneme v Augsburgu roku 1530, 2. vydanie, Tranoscius, 1982




Augsburské vyznanie Online

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2018 Všetky práva vyhradené.