Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Augsburské vyznanie
Vyznanie viery predložené na sneme v Augsburgu roku 1530, 2. vydanie, Tranoscius, 1982
Augsburské vyznanie Online

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.