Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2023(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


Nedeľa po Vianociach - Závierka občianskeho roka

Žalm 90

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 25-40

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 24, 29-31

december 31, 2023, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť vianočná

Skutky apoštolov 6, 8-15; 7, 54-60;

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 23, 34-39

Kázeň: Skutky apoštolov 7, 58-60

december 26, 2023, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť vianočná

Žalm 2

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 1, 18-25

december 25, 2023, Autor: Ján Meňky


Štedrý večer - Nocturna natalis

Micheáš 5, 1-4a

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 8-11

december 24, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Izaiáš 64, 1-4

Kázeň: Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 1, 15-17

december 21, 2023, Autor: Ján Meňky


3. adventná nedeľa

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 4, 1-5

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 11, 2-10

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 1, 26-38

december 17, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Izaiáš 7, 10-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 11, 1-19

december 14, 2023, Autor: Ján Meňky


2. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 15, 4-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 25-36

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 11, 1-4

december 10, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Izaiáš 64, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 1, 1-8

december 7, 2023, Autor: Ján Meňky


1. adventná nedeľa

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-9

Kázeň: Zjavenie Jána 14, 6-13

december 3, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Druhá kniha Samuelova 11, 8-13

Kázeň: Zjavenie Jána 14, 1-5

november 30, 2023, Autor: Ján Meňky


Posledná nedeľa cirkevného roka - Nedeľa večnosti

Epištola: Druhý list apoštola Petra 3, 1-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 25, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 25, 13

november 26, 2023, Autor: Ján Meňky


Predposledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým 1, 3-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 25, 31-46

Kázeň: List Jakuba 2, 13

november 19, 2023, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 15, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 24, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-6

november 12, 2023, Autor: Jaroslav Matys


Spomienkové služby Božie k 540. výročiu narodenia Dr. Martina Luthera

Žalm: Žalm 46

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 10, 32-41

Kázeň: Izaiáš 62, 6-7 10-12

november 10, 2023, Autor: Miloš Klátik


22. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 18, 21-36

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 18, 21-36; Evanjelium podľa Matúša 6, 12

november 5, 2023, Autor: Ján Meňky


Pamiatka reformácie - Pamiatka zosnulých

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 3, 21-30

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 22

október 31, 2023, Autor: Ján Meňky


21. nedeľa po Svätej Trojici - 14. výročie posvätenia chrámu

Žalm: Žalm 84, 6-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 13-21

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 5, 6

október 29, 2023, Autor: Anička Debnárová


20. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 5, 15-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 2-14

Kázeň: Zjavenie Jána 11, 15-19

október 22, 2023, Autor: Ján Meňky


19. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 9, 1-8

Kázeň: Zjavenie Jána 10, 1-11

október 15, 2023, Autor: Ján Meňky


18. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Timoteovi 3, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 34-46

Kázeň: Zjavenie Jána 9, 1-12

október 8, 2023, Autor: Ján Meňky


17. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 12, 15-21

Kázeň: Ozeáš 14, 8-10

október 1, 2023, Autor: Ján Meňky


16. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 3, 13-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 7, 11-17

Kázeň: Zjavenie Jána 6, 1-17

september 24, 2023, Autor: Ján Meňky


15. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 6, 24-34

Kázeň: Zjavenie Jána 17, 1-18

september 17, 2023, Autor: Ján Meňky


14. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 5, 16-24

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 12, 28-34

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

september 10, 2023, Autor: Helena Benková


13. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 10, 25-37

Kázeň: Zjavenie Jána 16, 1-20

september 3, 2023, Autor: Ján Meňky


12. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Korintským 3, 4-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 7, 31-37

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 43-46

august 27, 2023, Autor: Ján Meňky


11. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 8, 12-17a

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

august 20, 2023, Autor: Ondrej Koč


10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia

Žalm 74

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 19, 41-48

Kázeň: Izaiáš 55, 6-7

august 13, 2023, Autor: Vladimír Mako


9. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 10-13

august 6, 2023, Autor: Ján Meňky


8. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 8, 12-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 7, 13-23

Kázeň: Žalm 119, 1-3

júl 30, 2023, Autor: Ján Meňky


7. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 6, 19-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 8, 1-9

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova - Genesis 4, 1-16

júl 23, 2023, Autor: Anička Debnárová


6. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 3-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 5, 20-26

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 5, 20

júl 16, 2023, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Petra 3, 8-15

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1

júl 9, 2023, Autor: Ján Meňky


Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jána Husa (1415)

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 12-19

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 10, 28

júl 6, 2023, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 6, 36-42

Kázeň: Zjavenie Jána 4, 1-5

júl 2, 2023, Autor: Ján Meňky


Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Skutky apoštolov 9, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

Kázeň: Zjavenie Jána 3, 7-8

jún 29, 2023, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Petra 5, 6-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-10

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-7

jún 25, 2023, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 16-24

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 15-24

jún 18, 2023, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 4, 16-21;

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31; Zjavenie Jána 2, 8b-9a

jún 11, 2023, Autor: Ján Meňky


Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 1-15

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 11, 33-36

jún 4, 2023, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť svätodušná

Skutky apoštolov 10, 42-48

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 16-21

Kázeň: Ezechiel 37, 1-14

máj 29, 2023, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

Žalm: 118, 24-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 14, 23-31

Kázeň: Skutky apoštolov 2, 1-21

máj 28, 2023, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 7-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Ján 15, 26-27; 16, 1-4;

Kázeň: Zjavenie Jána 2, 8-11;

máj 21, 2023, Autor: Ján Meňky


Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

Skutky apoštolov 1, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 14-20

Kázeň: List apoštola Pavla Filipským 3, 20-21

máj 18, 2023, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

Epištola: List Jakuba 1, 22-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 23-33

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 16, 24

máj 14, 2023, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 5-15

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 16, 5-15

máj 7, 2023, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Žalm 37, 3-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 14-21

Kázeň: Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri 12, 4-9

apríl 30, 2023, Autor: Miroslav Poničan


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 10, 11-16

Kázeň: Žalm 23

apríl 23, 2023, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 1, 3-12

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 20, 19-23

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 9-20

apríl 16, 2023, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť veľkonočná

Druhá kniha kráľov 6, 8-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 24, 13-35

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 24, 31a

apríl 10, 2023, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Žalm 118, 14-24

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 1-10

apríl 9, 2023, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 18, 36-40

apríl 7, 2023, Autor: Ján Meňky


Zelený štvrtok (Dies viridium)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 13, 1-20

apríl 6, 2023, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-17

apríl 2, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Štvrtá kniha Mojžišova 21, 4-9

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 3, 14

marec 30, 2023, Autor: Ján Meňky


5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 11, 47-48 53

marec 26, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Izaiáš 50, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 10, 32-45

marec 23, 2023, Autor: Ján Meňky


4. pôstna nedeľa (Laetare)

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-14

Kázeň: Žalm 131, 2-3

marec 19, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Izaiáš 53, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 23, 34

marec 16, 2023, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 11, 23

marec 12, 2023, Autor: Ján Meňky


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova 22, 1-14; Žalospevy 1, 15b;

marec 5, 2023, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Evanjelium podľa Matúša 15, 1-20

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 19, 1-10

marec 2, 2023, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Korintským 6, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: List Židom 5, 14-16

február 26, 2023, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

február 19, 2023, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 2, 11-12

február 12, 2023, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 16b

február 5, 2023, Autor: Ján Meňky


Predstavenie Pána Ježiša

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 22-40

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 28-32

február 2, 2023, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 26-31

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

január 29, 2023, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 13

január 22, 2023, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 2, 11-12

január 15, 2023, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 1-5

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 49-52

január 8, 2023, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 2, 11-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 1, 15-18

január 6, 2023, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: List apoštola Pavla Efezským 5, 15-17

január 1, 2023, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.