Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2023(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


Predstavenie Pána Ježiša

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 22-40

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 28-32

február 2, 2023, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 26-31

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

január 29, 2023, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 8, 13

január 22, 2023, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 2, 11-12

január 15, 2023, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List Rímskym 12, 1-5

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 49-52

január 8, 2023, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 2, 11-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 1, 15-18

január 6, 2023, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: List apoštola Pavla Efezským 5, 15-17

január 1, 2023, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.