Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2021(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 2, 11-20

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

Kázeň: List Židom 12, 5-11

apríl 25, 2021, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 10, 11-16

apríl 18, 2021, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 10b; Evanjelium podľa Jána 20, 17b

apríl 11, 2021, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 11-18

apríl 4, 2021, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 23, 33; 39-43

apríl 2, 2021, Autor: Ján Meňky


Zelený štvrtok (Dies viridium)

Druhá kniha Mojžišova 12, 1-14

Prvý list apoštola Pavla 11, 23-26

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 26, 17-30

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 6, 53-58

apríl 1, 2021, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 7

marec 28, 2021, Autor: Ján Meňky


5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 27, 1-10

marec 21, 2021, Autor: Ján Meňky


4. pôstna nedeľa (Laetare)

Epištola: Izaiáš 54, 7-10; List apoštola Pavla Rímskym 5, 1-11

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 28-31

marec 14, 2021, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 9, 57-62; Prvý list apoštola Petra 2, 21

marec 7, 2021, Autor: Ján Meňky


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Prvá kniha Mojžišova (Genesis) 41, 37-45; Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým 4, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 15, 7

február 28, 2021, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Korintským 4, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 4, 10b

február 21, 2021, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

február 14, 2021, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 22-32

február 7, 2021, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

január 31, 2021, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

január 24, 2021, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

január 10, 2021, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

január 6, 2021, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2021 Všetky práva vyhradené.