Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2021(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


Závierka občianskeho roka

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 12, 35-40

Kázeň: List apoštola Pavla Korintským 4, 2

december 31, 2021, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť vianočná

Skutky apoštolov 6, 1-15; 7, 54-60;

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 23, 34-39

Kázeň: Skutky apoštolov 7, 54-60

december 26, 2021, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť vianočná

Žalm 2

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Žalm 2

december 25, 2021, Autor: Ján Meňky


Štedrý večer - Nocturna natalis

Micheáš 5, 1-4a

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 13-14

december 24, 2021, Autor: Ján Meňky


4. adventná nedeľa

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 1, 9-13

december 19, 2021, Autor: Ján Meňky


3. adventná nedeľa

Epištola: Izaiáš 40, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 11, 2-10

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 14, 4 a 13

december 12, 2021, Autor: Ján Meňky


2. adventná nedeľa

Epištola: List Židom 10, 35-39

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 25-36

Kázeň: List Židom 10, 37

december 5, 2021, Autor: Ján Meňky


1. adventná nedeľa

Epištola: Jeremiáš 23, 5-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 21, 1-9

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 7-8

november 28, 2021, Autor: Ján Meňky


Posledná nedeľa cirkevného roka - Nedeľa večnosti

Epištola: Druhý list apoštola Petra 3, 3-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 25, 1-13

Kázeň: Druhý list Timoteovi 4, 1-8

november 21, 2021, Autor: Ján Meňky


Predposledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým 1, 3-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 25, 31-46

Kázeň: Jeremiáš 8, 4-12

november 14, 2021, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa pred koncom cirkevného roka - Pamiatka zosnulých

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 5, 25-30

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 14, 9

november 7, 2021, Autor: Ján Meňky


22. nedeľa po Svätej Trojici - Pamiatka reformácie

Žalm: Žalm 46

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 8, 31-36

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 3, 21-24

október 31, 2021, Autor: Ján Meňky


21. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 6, 10-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 4, 46-54

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 4, 46-54

október 24, 2021, Autor: Ján Meňky


20. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 5, 15-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 2-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 22, 8-14

október 17, 2021, Autor: Ján Meňky


19. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Sudcovia 6, 33-40; 7, 1-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 9, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 9, 2b 8

október 10, 2021, Autor: Ján Meňky


18. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 12, 15-21

Kázeň: Piata kniha Mojžišova 8, 2-15

október 3, 2021, Autor: Ján Meňky


17. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 4, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-11

september 26, 2021, Autor: Ján Meňky


16. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Izaiáš 38, 9-20

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 7, 11-17

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 7, 11-17

september 19, 2021, Autor: Ján Meňky


15. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 6, 24-34

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 6, 24; 31-34

september 12, 2021, Autor: Ján Meňky


14. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 8, 14-17

september 5, 2021, Autor: Helena Benková


13. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 10, 23-37

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 10, 37

august 29, 2021, Autor: Ján Meňky


12. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Izaiáš 29, 9-24

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 7, 31-37

Kázeň: Prvá kniha kráľov 21, 1-29

august 22, 2021, Autor: Ján Meňky


11. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 14

august 15, 2021, Autor: Ján Meňky


10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 19, 41-48

Kázeň: Žalm 50, 16-23

august 8, 2021, Autor: Ján Meňky


9. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 10-17

august 1, 2021, Autor: Ján Meňky


8. nedeľa po Svätej Trojici

Kázeň: Prvá kniha kráľov 11, 1-13

júl 25, 2021, Autor: Ján Meňky


7. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 19-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 8, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 6, 33

júl 18, 2021, Autor: Ján Meňky


6. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 3-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 5, 20-26

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 12, 28-34

júl 11, 2021, Autor: Ján Meňky


Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jána Husa (1415)

Druhá kniha kronická 20, 18-30

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 12-19

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 17, 17-22

júl 5, 2021, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

júl 4, 2021, Autor: Ján Meňky


Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Epištola: Skutky apoštolov 9, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 16, 16b-17

jún 29, 2021, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 8, 18-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 6, 36-42

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 6, 36-37

jún 27, 2021, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Petra 5, 6-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-10

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 15, 7

jún 20, 2021, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 16-24

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 13, 44-46

jún 13, 2021, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 12, 13-21

jún 6, 2021, Autor: Ján Meňky


Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 1-15

Kázeň: Prvý list apoštola Pavla Rímskym 10, 9-11;

máj 30, 2021, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť svätodušná

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 16-21

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 14, 23

máj 24, 2021, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

Epištola: Skutky apoštolov 2, 1-24; 32; 36-41;

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 14, 23-31

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 10, 9-11

máj 23, 2021, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 7-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Ján 15, 26-27; 16, 1-4;

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 11, 5-13

máj 16, 2021, Autor: Ján Meňky


Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

Skutky apoštolov 1, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 14-20

Kázeň: Daniel 7, 1-14

máj 13, 2021, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

Epištola: List Jakuba 1, 22-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 23-33

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 16, 23-30

máj 9, 2021, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 2, 11-20

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

Kázeň: List Židom 12, 5-11

apríl 25, 2021, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 10, 11-16

apríl 18, 2021, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 10b; Evanjelium podľa Jána 20, 17b

apríl 11, 2021, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 11-18

apríl 4, 2021, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 23, 33; 39-43

apríl 2, 2021, Autor: Ján Meňky


Zelený štvrtok (Dies viridium)

Druhá kniha Mojžišova 12, 1-14

Prvý list apoštola Pavla 11, 23-26

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 26, 17-30

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 6, 53-58

apríl 1, 2021, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 7

marec 28, 2021, Autor: Ján Meňky


5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 27, 1-10

marec 21, 2021, Autor: Ján Meňky


4. pôstna nedeľa (Laetare)

Epištola: Izaiáš 54, 7-10; List apoštola Pavla Rímskym 5, 1-11

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 28-31

marec 14, 2021, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 9, 57-62; Prvý list apoštola Petra 2, 21

marec 7, 2021, Autor: Ján Meňky


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Prvá kniha Mojžišova (Genesis) 41, 37-45; Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým 4, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 15, 7

február 28, 2021, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Korintským 4, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 4, 10b

február 21, 2021, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

február 14, 2021, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 22-32

február 7, 2021, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

január 31, 2021, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 17, 1-9

január 24, 2021, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 41-52

január 10, 2021, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

január 6, 2021, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.