Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Podporili Nás

„ ...lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2. list Korintským 9, 7


Mesto Michalovce prispelo Občianskemu združeniu PENIÉL sumou 500 € na denný letný tábor, ktorý bol organizovaný v termíne od 20.8.2018 – 24.8.2018 pod názvom projektového zámeru:

Veľký indiánsky poklad - poklad Božieho Slova
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.