Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2019(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým 4, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 12, 38-42

marec 17, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Prvá kniha Mojžišova 32, 23-33

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

marec 14, 2019, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova 3, 1-36

marec 10, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Micheáš 7, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 8, 28-36

marec 7, 2019, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Ámos 5, 1-15

marec 3, 2019, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 9, 24-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 6, 47-66

február 17, 2019, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Kolosenským 3, 12-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 13, 24-30

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 3, 1-12

február 10, 2019, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 5, 1-18

február 3, 2019, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 1, 16-32

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 4, 14-30

január 27, 2019, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 2, 5

január 20, 2019, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 3, 16-17

január 13, 2019, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kázeň: Izaiáš 55, 6-7

január 6, 2019, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Kázeň: Druhý list apoštola Pavla Korintským 5, 17-21

január 1, 2019, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.