Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2020(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Epištola: Izaiáš 5, 1-7; List apoštola Pavla Efezským 5, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 11, 23

marec 15, 2020, Autor: Ján Meňky


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 6, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Žalm 91, 1-16

marec 8, 2020, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: List Židom 4, 15;

marec 1, 2020, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 20, 1-2; 17;

február 23, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 1, 16

február 16, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Filipským 3, 7-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 16

február 9, 2020, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 22-32

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

február 2, 2020, Autor: Ján Meňky


Služby Božie

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Izaiáš 30, 1-3; 8-11; 15;

február 1, 2020, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 10, 34-39

január 26, 2020, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 2, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 5, 31-36

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 1, 21-28

január 19, 2020, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 3, 13-17

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 2, 1-12

január 12, 2020, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifanias

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 2, 11-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: List apoštola Pavla Kolosenským 1, 15-17

január 6, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Novom roku

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 13-23

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

január 5, 2020, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 3, 23-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: Izaiáš 12, 1-6

január 1, 2020, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.