Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2020(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


Závierka občianskeho roka

Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-6

Kázeň: Kazateľ 1, 2

december 31, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vianociach

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 4, 1-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 33-40

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 8-20

december 27, 2020, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť vianočná

Skutky apoštolov 6, 8-15; 7, 1-2; 48-60;

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 23, 34-39

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 23, 32-39

december 26, 2020, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť vianočná

Žalm 2

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 1, 15-17

december 25, 2020, Autor: Ján Meňky


Štedrý večer - Nocturna natalis

Micheáš 5, 1-4

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 2, 8-14

december 24, 2020, Autor: Ján Meňky


4. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Filipským 4, 4-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 1, 19-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 11, 28-30

december 20, 2020, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Prvá kniha kráľov 19, 1-8

Kázeň: Zjavenie Jána 2, 18-29

december 17, 2020, Autor: Ján Meňky


3. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Korintským 4, 1-5

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 11, 2-10

Kázeň: Zjavenie Jána 3, 1-6

december 13, 2020, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Izaiáš 35, 1-7

Kázeň: Zjavenie Jána 2, 12-17

december 10, 2020, Autor: Ján Meňky


2. adventná nedeľa

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 25-36

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 21, 34-36

december 6, 2020, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

List Židom 3, 12-19

Kázeň: List Židom 4, 1-7;

december 3, 2020, Autor: Ján Meňky


1. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 13, 11-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 21, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 12, 35-37

november 29, 2020, Autor: Ján Meňky


Posledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: Druhý list apoštola Petra 3, 1-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 25, 1-13

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 9

november 22, 2020, Autor: Ján Meňky


Pamiatka reformácie

Izaiáš 62, 6-12

List apoštola Pavla Rímskym 3, 21-28

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 8, 31-36

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 8, 31-32

október 31, 2020, Autor: Ján Meňky


20. nedeľa po Svätej Trojici

Príslovia 1, 20-33

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 6, 10-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 22, 1-14

október 25, 2020, Autor: Ján Meňky


19. nedeľa po Svätej Trojici

Prvá kniha Mojžišova 15, 1-6

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 4, 22-32

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 9, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 9, 1-8

október 18, 2020, Autor: Ján Meňky


18. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 1, 4-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 34-46

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 22, 34-46

október 11, 2020, Autor: Ján Meňky


17. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-11

Kázeň: Druhá kniha kráľov 5, 17

október 4, 2020, Autor: Ján Meňky


16. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 3, 13-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 7, 11-17

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 7, 11-17

september 27, 2020, Autor: Ján Meňky


15. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 5, 25-26; 6, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 6, 24-34

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 6, 24-34

september 20, 2020, Autor: Ján Meňky


14. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 5, 16-25

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

september 13, 2020, Autor: Ján Meňky


13. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 9-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 12, 41-44

Kázeň: Druhá kniha Samuelova 12, 1-7;13;

september 6, 2020, Autor: Ondrej Koč


12. nedeľa po Svätej Trojici

Žalm: 23, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 7, 31-37

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15

august 30, 2020, Autor: Jaroslav Matys


11. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

august 23, 2020, Autor: Ján Meňky


10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 19, 41-48

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 19, 41-48

august 16, 2020, Autor: Ján Meňky


9. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 10, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 9

august 9, 2020, Autor: Ján Meňky


8. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 7, 13-23

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 10, 17-20

august 2, 2020, Autor: Ján Meňky


7. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 19-23

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 8, 1-9

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 2, 23-25; 3, 1-12

júl 26, 2020, Autor: Ján Meňky


6. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 3-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 5, 20-26

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 2, 11-25

júl 19, 2020, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 1, 12-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 25-33

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

júl 12, 2020, Autor: Lenka Wagnerová


Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Skutky apoštolov 9, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19

jún 29, 2020, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Svätej Trojici - 490. výročie Augsburského vyznania

Epištola: Prvý list apoštola Petra 5, 6-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-10

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 10, 26-33

jún 28, 2020, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 16-24

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 16-24

jún 21, 2020, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 4, 16-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

jún 14, 2020, Autor: Ján Meňky


Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 1-15

Kázeň: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 13;

jún 7, 2020, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť svätodušná

Skutky apoštolov 10, 42-48

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 16-21

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 16, 13-19;

jún 1, 2020, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

Žalm 118, 24-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 14, 23-31

Kázeň: Žalm 68, 19

máj 31, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

Epištola: Prvý list apoštola Petra 4, 7-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Ján 15, 26-27; 16, 1-4;

Kázeň: Evanjelium podľa Ján 15, 26-27; 16, 1-4;

máj 24, 2020, Autor: Ján Meňky


Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

Skutky apoštolov 1, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 14-20

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 17, 24

máj 21, 2020, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

Epištola: List Jakuba 1, 22-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 23-33

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 11, 5-13

máj 17, 2020, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

Epištola: Prvý List Jánov 4, 10-16

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 5-15

Kázeň: Žalm 98, 1

máj 10, 2020, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 21, 15-23

máj 3, 2020, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Kázeň: Žalm 46, 2-4

apríl 25, 2020, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 20, 19-31

apríl 19, 2020, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť veľkonočná

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 28, 1-10

apríl 13, 2020, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 24, 36

apríl 12, 2020, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 23, 33-43

apríl 10, 2020, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Prvý list Jánov 4, 18

apríl 5, 2020, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Epištola: Izaiáš 5, 1-7; List apoštola Pavla Efezským 5, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 11, 23

marec 15, 2020, Autor: Ján Meňky


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 6, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Žalm 91, 1-16

marec 8, 2020, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: List Židom 4, 15;

marec 1, 2020, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 20, 1-2; 17;

február 23, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15

Kázeň: List apoštola Pavla Rímskym 1, 16

február 16, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Filipským 3, 7-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 20, 16

február 9, 2020, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 22-32

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

február 2, 2020, Autor: Ján Meňky


Služby Božie

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Izaiáš 30, 1-3; 8-11; 15;

február 1, 2020, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 17-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 10, 34-39

január 26, 2020, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 2, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 5, 31-36

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 1, 21-28

január 19, 2020, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 12, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 3, 13-17

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 2, 1-12

január 12, 2020, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifanias

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 2, 11-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12

Kázeň: List apoštola Pavla Kolosenským 1, 15-17

január 6, 2020, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Novom roku

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 2, 13-23

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 4, 12-19

január 5, 2020, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 3, 23-29

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 4, 16-21

Kázeň: Izaiáš 12, 1-6

január 1, 2020, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.