Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Konfirmandi a mládež


Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník: v sobotu 15:00 a nedeľu po službách Božích
Mládež: v sobotu 15:30
FB skupina ECAV Michalovce - Mládež a Konfirmácia

Svit 2015


Brigáda konfirmantov 3. máj 2014


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.