Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28
Oznamy

2% pre Občianske združenie PENIÉL

Usmernenie k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021

Kázeň - 8. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 7. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 6. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jána Husa (1415) (audio)

Kázeň - 5. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

(Dr. Martin Luther) Buďte teda milosrdní

Kázeň - Sviatok apoštolov Petra a Pavla (audio)

Kázeň - 4. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 3. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 2. nedeľu po Svätej Trojici (audio)

Biblický príhovor - 2. nedeľu po Svätej Trojici (video)

(Dr. Martin Luther) Medený had

Príhovor konfirmandom (text + audio)

(Dr. Martin Luther) Veru, veru ti hovorím

Kázeň - 1. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) (audio)

Kázeň - 2. slávnosť svätodušná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste) (audio)

(Dr. Martin Luther) Viera – dielo Ducha Svätého

(Dr. Martin Luther) Dielo Ducha Svätého

Kázeň - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi) (audio)

Kázeň - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini) (audio)

Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini) (video)

(Dr. Martin Luther) Krátky výklad Otčenáša

Kázeň slova Božieho - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate) (audio)

(Dr. Martin Luther) Vám prospeje, aby som odišiel

(Dr. Martin Luther) Vrabec

(Dr. Martin Luther) Modicum – máličko

(Dr. Martin Luther) Kristus trpí za hriešnikov

(Dr. Martin Luther) Komu sa zjavil vzkriesený Kristus na Veľkú noc?

Kázeň slova Božieho - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate) (audio)

(Dr. Martin Luther) Lutherova modlitba - Drahý Pane Ježišu!

(Dr. Martin Luther) Kresťan svätý a zároveň hriešnik II

(Dr. Martin Luther) Kresťan je svätý a zároveň hriešnik I

(Dr. Martin Luther) Sme bratia a spoludedičia Kristovi

(Dr. Martin Luther) Matúš – Po sobote

Kázeň slova Božieho - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini) (video)

Kázeň slova Božieho - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini) (audio)

(Dr. Martin Luther) Lutherova modlitba

(Dr. Martin Luther) Kristus v jednom a tom istom čase prehral a vyhral

(Dr. Martin Luther) Ježiš Kristus vymazal a odstránil dlžobný úpis

Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti) (video)

Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti) (audio)

Služby Božie a Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná (video)

Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha) (video)

Kázeň slova Božieho - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha) (audio)

(Dr. Martin Luther) Pán Ježiš Kristus o svojom utrpení - 2. časť

(Dr. Martin Luther) Pán Ježiš Kristus káže o svojom utrpení

(Dr. Martin Luther) Veľký piatok

Služby Božie - Veľký piatok (Parasceve) (video)

Kázeň slova Božieho - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

(Dr. Martin Luther) Utrpenie Pána Ježiša Krista podľa apoštola Pavla

Služby Božie - Zelený štvrtok (Dies viridium) (video)

Kázeň slova Božieho - Zelený štvrtok (Dies viridium) (audio)

(Dr. Martin Luther) Utrpenie Ježiša Krista podľa Jána Krstiteľa

(Dr. Martin Luther) Utrpenia Pána Ježiša Krista podľa proroka Daniela

(Dr. Martin Luther) Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša

(Dr. Martin Luther) Utrpenie Ježiša Krista podľa Iziáša

(Dr. Martin Luther) Pápežské umývanie nôh

(Dr. Martin Luther) Umývanie nôh druhá časť

(Dr. Martin Luther) Umývanie nôh

(Dr. Martin Luther) Dr. Martin nám odkazuje

MY SME TU DOMA

(Dr. Martin Luther) Pokúšanie Pána Ježiša Krista

(Dr. Martin Luther) Obráťte sa a čiňte pokánie

Financovanie “fondu zabezpečenia” na úkor zborov!

Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení

Staršie...

Informácie o zbore

Služby Božie:

Nedeľa 9:30

Ofera:

IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Adresa:

Masarykova 37, 071 01 Michalovce

Kontakt:

Tel.: +421/56 643 31 10
Email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2021 Všetky práva vyhradené.