Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Biblické hodiny


Kto: Deň: Čas: Miesto:
dospelí štvrtok o 17:00 hod. Evanjelický kostol
mládež sobota o 15:30 hod. Evanjelický kostol

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.