Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kontakt


Kostol ECAV na Slovensku v Michalovciach
Masarykova 58
071 01 Michalovce
Farský úrad ECAV na Slovensku v Michalovciach
Fraňa Kráľa 7
071 01 Michalovce
IČO: 31969925
DIČ: 2020740601
+421 (56) 643 31 10
Zborový farár: Mgr. Ján Meňky
menkyjan@gmail.com
Správca webstránky
ecavmichalovce@gmail.com
Banka: SLSP a.s. Michalovce,
účet: 910 16 277 / 0900
IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.