Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Detská besiedka


Detská besiedka každú nedeľu počas Služieb Božích - po kázni

Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“


Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“ bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre z dôvodu rekonštrukcie kostola Evanjelickej cirki ausburgského vyznania v Michalovciach. Tábor bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. Tábora sa zúčastnilo 16 detí, ktorým bolo v priebehu týždňa zaujímavou formou vysvetlené, aké značky nám Pán Boh zanechal vo svojom Slove. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých aktivít sa plnila dopravná olympiáda, ktorú uskutočnili p.T.Giraltošová a p.D.Maťašová. V nej sa deti učili parkovať a cúvať s kolobežkou, za zníženej viditeľnosti preniesť loptu a dávať pozor na ostré zákruty, v opravovni poskladať obrázky áut a všímať si dopravné značky. Druhý deň bol v znamení evidencie a výroby ŠPZ áut. Po splnení všetkých úloh bolo každému družstvu pridelené evidenčné ŠPZ na vozík a jazda na ceste mohla začať. Premávku riadil dopravný policajt Šimon, ktorý bol na pokuty neúprosný. Tretí deň sme navštívili autoškolu Delňa v Prešove. Deti si prostredníctvom zážitkového učenia dopĺňali ale aj overovali svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej výchove aj na dopravnom ihrisku. Záver týždňa patril absolvovaniu kurzu prvej pomoci pod vedením p.Darinky a skladaniu záverečných skúšok v jazde zručnosti na kolobežke a v preverovaní vedomostí z dopravnej výchovy na vodičský preukaz. Skúšku spravili všetci, dostali reflexné prívesky a „vodičské preukazy“. Letný tábor sme ukončili opekačkou.


Denný tábor „Hrad prepevný je Pán Boh náš“.


„Hrad prepevný je Pán Boh náš“ pieseň č. 263


Aj tohto roku sa deti mohli zúčastniť Denného tábora „Hrad prepevný je Pán Boh náš“ v priestoroch Evanjelického kostola na ul. Masarykovej. V prvý deň sme sa zoznamovali navzájom aj s pripravovaným programom. Každý deň o 9,00h sme sa venovali vyučovaniu slova Božieho – o Jeftem, Rút, Samuelovia Petrovi, spevu – Hrad prepevný a modlitbám. V popoludňajších hodinách sme chodili na túry, spoznávali sme hrady: Brekov, Spišský Hrad, ale aj vytvárali počas nepriaznivého počasia vlastný hrad, podľa vlastnej fantázie. 25.08.2016 sme si urobili celodenný výlet na Spišský hrad. No deti mali aj voľný čas, kedy sa venovali svojím hrám – futbal, volejbal, vybíjaná a iné hry a súťaže, počas ktorých sme zažili veľa smiechu a zábavy. Posledný deň sme vyhodnotili a ocenili súťažiace družstvá a jednotlivcov. Nechýbalo aj veľké upratovanie kostola, do ktorého sa zapojili všetci.


Denný tábor „Hrad prepevný je Pán Boh náš“


Spomienky na Detský denný tábor „Výstup na vrchol“.


„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ Jeremiáš 29, 11


Je mi ľúto, že v prvé dni sme nemali fotoaparát, ale zážitky nám ostali v pamäti a budeme na nich spomínať dúfam, že dlho. Naučili sme sa veľa nového: Boh skúša svoje deti, Boh hovorí, Boh je jediný pravý Boh, Ježiš Kristus je Boží Syn, Ježiš Kristus vzal na seba trest za naše hriechy. Prežili sme prvú požehnanú noc v kostole a nasledujúci deň sme išli na ozajstný vrchol „Viniansky hrad“, kde sme videli ozajstnú ježibabu, ktorú nám ukázal náš milý brat Ing. Jaroslav Goras. Smútili sme za kúpaliskom, ale naučili sme sa vyrábať ozdobné krabičky, náramky a iné, ktorými sme potešili našich príbuzných. Už teraz sa tešíme na budúci tábor.

Detský denný tábor „Výstup na vrchol“

Pamiatka posvätenia chrámu 10.11.2013

Štedrý večer


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.