Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Konfirmačná slávnosť 2020


Milí bratia a milé sestry!
Termín Konfirmačnej slávnosti ktorý bol naplánovaný sa kvôli súčasnej situácií ruší.
Nový termín sa určí po dohode s rodičmi konfirmandov.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.