Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Zamyslenia nad Božím slovom k 4. pôstnej nedeli


Biblický príhovor k 4. pôstnej nedeli z CZ ECAV Budimír od Mgr. Anny Debnárovej, zborovej farárky

Zamyslenie nad Božím slovom k 4. pôstnej nedeli z CZ ECAV Opiná od Mgr. Radoslava Gregu, zborového farára
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.