Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Svetový deň modlitieb žien za krajinu Slovínsko

„Poďte, všetko je pripravené“
Svetový deň modlitieb žien za krajinu Slovinsko

Každoročne sa začiatkom marca slávi na celom svete SDM.

Je to ekumenické hnutie, ktoré pripravujú vždy ženy z inej krajiny. Tohtoročný SDM pripravili kresťanské ženy zo Slovinska na tému z Evanjelia podľa Lukáša 14,17 „Poďte, všetko je pripravené“.

Dňa 2. marca 2019 sa michalovské kresťanské ženy stretli k spoločným modlitbám v chráme ECAV. Podujatia sa zúčastnili veriaci zo šiestich kresťanských cirkví nášho mesta zo svojimi duchovnými v počte okolo 120 kresťanov. Bolo to jubilejné 20-te stretnutie SDM v našom meste. Sestry nášho cirkevného zboru pripravili bohatý program: chronológiu SDM, informácie o krajine Slovinsko slovom aj obrazom. V rámci programu spoločných modlitieb vystúpili sestry z cirkvi rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej, reformovanej, bratskej, metodistickej a domácej ECAV. Modlitby boli doprevádzané piesňami a orgánom.

Duchovný príhovor mal kňaz grécko-katolíckej cirkvi. Po skončení modlitieb zúčastnení duchovní vykonali apoštolské požehnanie, každý svojim spôsobom. V priebehu podujatia bola vykonaná zbierka ako prejav solidarity krajine Slovinsko. V závere duchovného podujatia boli všetci prítomní pozvaní na spoločné pohostenie textom: „Poďte, všetko je pripravené“.

Za prípravný výbor Zuzana Peržeľová


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2019 Všetky práva vyhradené.