Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Biblické príhovory k 3. nedeli po Veľkej noci (Jubilate)


Biblický príhovor k 3. nedeli po Veľkej noci (Jubilate) z CZ ECAV Michalovce od Mgr. Jána Meňkyho, zborového farára

Ofera: CZ ECAV na Slovensku v Michalovciach – IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Biblický príhovor k 3. nedeli po Veľkej noci (Jubilate) z CZ ECAV Budimír od Mgr. Anny Debnárovej, zborovej farárky

Biblický príhovor k 3. nedeli po Veľkej noci (Jubilate) z CZ ECAV Dunajská Lužná od Mgr. Oľga Klátiková
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.