Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Videogaléria - služby Božie - Biblické príhovory


Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici

júl 17, 2022Služby Božie - 1. slávnosť vianočná

december 25, 2021


TU


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2021Služby Božie - 3. adventná nedeľa

december 12, 2021


TU


Služby Božie - 2. adventná nedeľa

december 5, 2021


TU


Služby Božie - 1. adventná nedeľa

november 28, 2021


TU


Biblický príhovor - 2. nedeľu po Svätej Trojici

jún 13, 2021


TU


Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

máj 13, 2021


TU


Kázeň slova Božieho - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

apríl 18, 2021


TU


Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

apríl 11, 2021


TU


Služby Božie - 2. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2021

TU


Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná

Anna Debnárová (rod. Balogová) - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

apríl 5, 2021

TU


Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

apríl 4, 2021

TU


Služby Božie - Veľký piatok (Parasceve)

apríl 2, 2021

TU


Služby Božie - Zelený štvrtok (Dies viridium)

apríl 1, 2021

TU


Služby Božie - 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

marec 28, 2021

TU


Služby Božie - 5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

marec 21, 2021

TU


Služby Božie - 4. pôstna nedeľa (Laetare)

marec 14, 2021

TU


Služby Božie - 3. pôstna nedeľa (Okuli)

marec 7, 2021

TU


Služby Božie - 2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

február 28, 2021

TU


Služby Božie - 1. pôstna nedeľa (Invocavit)

február 21, 2021

TU


Služby Božie - Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

február 14, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

február 7, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

január 31, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - 3. nedeľa po Zjavení

január 24, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - 3. nedeľa po Zjavení

Viktória Lisáková - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

január 24, 2021

TU


Služby Božie - 2. nedeľa po Zjavení

Oľga Kaňuchová (rod. Magurová) - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

január 17, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Zjavení

január 10, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - Zjavenie Krista Pána mudrcom

január 6, 2021

TU


Biblický príhovor - Nedeľa po novom roku

Anna Debnárová (rod. Balogová) - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

január 3, 2021

TU


Služby Božie - 1. slávnosť vianočná

december 25, 2020

TU


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2020

TU


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2020


Služby Božie - Pamiatka reformácie

október 31, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 19. nedeľa po Svätej Trojici

október 19, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 18. nedeľa po Svätej Trojici

október 11, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 17. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

október 4, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 12. nedeľa po Svätej Trojici

30 rokov pôsobenia zborového farára Jána Meňkyho v CZ ECAV na Slovensku v Michalovciach

august 30, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

jún 7, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 2. slávnosť svätodušná

jún 1, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

máj 31, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

máj 24, 2020

TU


Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

máj 21, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

máj 17, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

máj 10, 2020

TU


Biblický príhovor - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

máj 3, 2020

TU


Biblický príhovor - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

apríl 5, 2020

TU


Biblický príhovor - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

apríl 5, 2020

TU


Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - Veľký piatok

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - 6. nedeľa pôstna - Kvetná nedeľa

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - 3. nedeľa pôstna

marec 15, 2020

TUCirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.