Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Videogaléria - služby Božie - Biblické príhovory


Kázeň slova Božieho pri poslednej rozlúčke zborového dozorcu CZ ECAV Michalovce Júliusa PeržeľaSlužby Božie - 540. výročie narodenia Martina Luthera

november 10, 2023Biblický príhovor na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka

november 12, 2023Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici

júl 17, 2022


TU


Služby Božie - 1. slávnosť vianočná

december 25, 2021


TU


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2021Služby Božie - 3. adventná nedeľa

december 12, 2021


TU


Služby Božie - 2. adventná nedeľa

december 5, 2021


TU


Služby Božie - 1. adventná nedeľa

november 28, 2021


TU


Biblický príhovor - 2. nedeľu po Svätej Trojici

jún 13, 2021


TU


Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

máj 13, 2021


TU


Kázeň slova Božieho - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

apríl 18, 2021


TU


Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

apríl 11, 2021


TU


Služby Božie - 2. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2021

TU


Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná

Anna Debnárová (rod. Balogová) - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

apríl 5, 2021

TU


Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

apríl 4, 2021

TU


Služby Božie - Veľký piatok (Parasceve)

apríl 2, 2021

TU


Služby Božie - Zelený štvrtok (Dies viridium)

apríl 1, 2021

TU


Služby Božie - 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

marec 28, 2021

TU


Služby Božie - 5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

marec 21, 2021

TU


Služby Božie - 4. pôstna nedeľa (Laetare)

marec 14, 2021

TU


Služby Božie - 3. pôstna nedeľa (Okuli)

marec 7, 2021

TU


Služby Božie - 2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

február 28, 2021

TU


Služby Božie - 1. pôstna nedeľa (Invocavit)

február 21, 2021

TU


Služby Božie - Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

február 14, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima)

február 7, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

január 31, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - 3. nedeľa po Zjavení

január 24, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - 3. nedeľa po Zjavení

Viktória Lisáková - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

január 24, 2021

TU


Služby Božie - 2. nedeľa po Zjavení

Oľga Kaňuchová (rod. Magurová) - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

január 17, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Zjavení

január 10, 2021

TU


Kázeň slova Božieho - Zjavenie Krista Pána mudrcom

január 6, 2021

TU


Biblický príhovor - Nedeľa po novom roku

Anna Debnárová (rod. Balogová) - odchovankyňa CZ ECAV Michalovce

január 3, 2021

TU


Služby Božie - 1. slávnosť vianočná

december 25, 2020

TU


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2020

TU


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2020


Služby Božie - Pamiatka reformácie

október 31, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 19. nedeľa po Svätej Trojici

október 19, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 18. nedeľa po Svätej Trojici

október 11, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 17. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

október 4, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 12. nedeľa po Svätej Trojici

30 rokov pôsobenia zborového farára Jána Meňkyho v CZ ECAV na Slovensku v Michalovciach

august 30, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

jún 7, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 2. slávnosť svätodušná

jún 1, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

máj 31, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

máj 24, 2020

TU


Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

máj 21, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

máj 17, 2020

TU


Kázeň slova Božieho - 4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

máj 10, 2020

TU


Biblický príhovor - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

máj 3, 2020

TU


Biblický príhovor - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

apríl 5, 2020

TU


Biblický príhovor - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

apríl 5, 2020

TU


Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - Veľký piatok

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - 6. nedeľa pôstna - Kvetná nedeľa

apríl 5, 2020

TU


Služby Božie - 3. nedeľa pôstna

marec 15, 2020

TUCirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.