Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Videogaléria - služby Božie - Biblické príhovory


Kázeň slova Božieho - 2. slávnosť svätodušná

jún 1, 2020


Kázeň slova Božieho - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

máj 31, 2020


Kázeň slova Božieho - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

máj 24, 2020


Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

máj 21, 2020


Kázeň slova Božieho - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

máj 17, 2020


Kázeň slova Božieho - 4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

máj 10, 2020


Biblický príhovor - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

máj 3, 2020


Biblický príhovor - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

apríl 5, 2020


Biblický príhovor - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

apríl 5, 2020


Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2020


Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

apríl 5, 2020


Služby Božie - Veľký piatok

apríl 5, 2020


Služby Božie - 6. nedeľa pôstna - Kvetná nedeľa

apríl 5, 2020


Služby Božie - 3. nedeľa pôstna

marec 15, 2020Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.