Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Videogaléria - služby Božie - Biblické príhovory


Služby Božie - 2. nedeľa po Zjavení

január 17, 2021


Kázeň slova Božieho - 1. nedeľa po Zjavení

január 10, 2021


Kázeň slova Božieho - Zjavenie Krista Pána mudrcom

január 6, 2021


Biblický príhovor - Nedeľa po novom roku

január 3, 2021


Biblický príhovor - Nový rok

január 1, 2021


Služby Božie - 1. slávnosť vianočná

december 25, 2020


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2020


Služby Božie - Štedrý večer - Nocturna natalis

december 24, 2020


Služby Božie - Pamiatka reformácie

október 31, 2020


Kázeň slova Božieho - 19. nedeľa po Svätej Trojici

október 19, 2020


Kázeň slova Božieho - 18. nedeľa po Svätej Trojici

október 11, 2020


Kázeň slova Božieho - 17. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

október 4, 2020


Kázeň slova Božieho - 12. nedeľa po Svätej Trojici

30 rokov pôsobenia zborového farára Jána Meňkyho v CZ ECAV na Slovensku v Michalovciach

august 30, 2020


Kázeň slova Božieho - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

jún 7, 2020


Kázeň slova Božieho - 2. slávnosť svätodušná

jún 1, 2020


Kázeň slova Božieho - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

máj 31, 2020


Kázeň slova Božieho - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

máj 24, 2020


Biblický príhovor - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

máj 21, 2020


Kázeň slova Božieho - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

máj 17, 2020


Kázeň slova Božieho - 4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

máj 10, 2020


Biblický príhovor - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

máj 3, 2020


Biblický príhovor - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

apríl 5, 2020


Biblický príhovor - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

apríl 5, 2020


Biblický príhovor - 2. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2020


Služby Božie - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

apríl 5, 2020


Služby Božie - Veľký piatok

apríl 5, 2020


Služby Božie - 6. nedeľa pôstna - Kvetná nedeľa

apríl 5, 2020


Služby Božie - 3. nedeľa pôstna

marec 15, 2020Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2021 Všetky práva vyhradené.