Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Oznamy


Dezorientovaný Eľko

Podľa čriepkov, ktoré sa šíria po Slovensku po teologickej konferencii duchovných ECAV, ktorá sa konala v Poprade pred...

Čítať...

OZNAM - Služby Božie od 22. novembra 2020

Milí bratia a milé sestry! Od 22. novembra 2020 sa budú konať služby Božie v riadnom čase 9:30 Prosíme o rešpektovanie a dodržiavanie platných usmernení...

Čítať...

Nezabudnitecitat.sk - KÁLEB PO PIATE. BUDÚCNOSŤ JE VO HVIEZDACH

Milí bratia a milé sestry! Dávame Vám do pozornosti blog nezabudnitecitat.sk kde sa každú STREDU, počas SEPTEMBRA, môžete pridať k objavovaniu so Zuzanou Vaľovskou...

Čítať...

Augsburské vyznanie – 490. výročie

V tomto roku si v júni 2020 pripomenieme 490. výročie Augsburského vyznania (AV), ktoré bolo prečítané na sneme v Augsburgu 25. júna 1530 a ktoré je známe aj pod latinským názvom Confessio Augustana (CA)...

Čítať...

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Od roku 1402 do roku 1410 Hus dvakrát denne po celý týždeň kázal v pražskej Betlehemskej kaplnke. Do kaplnky sa zmestilo okolo 3-tisíc ľudí a „na Husovi“ bolo vždy plno. Chodiť na Husa bolo jednoducho „in“...

Čítať...

Vierovyznanie tvorí skutky

Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne: viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie, pitie, hlad, smäd, spanie, chodenie, státie, atď...

Čítať...

Nezabudnitecitat.sk - ŽENY V KNIHE SKUTKOV

Milí bratia a milé sestry! Dávame Vám do pozornosti blog nezabudnitecitat.sk kde sa každú STREDU, do konca JÚNA, môžete pridať k objavovaniu so Zuzanou Vaľovskou...

Čítať...

Prenasledujú evanjelium Kristovo

V tomto čase je veľa ľudí, ktorí prenasledujú evanjelium, nie s fyzickou silou, ale s použitím vychytralých schém, /zákonov – poznámka prekladateľa/, a zlých trikov...

Čítať...

Odpoveď Ivanovi Eľkovi

Odpoveď Ivanovi Eľkovi na otázku zverejnenú v Evanjelickom Poslovi spod Tatier, kde konkrétne koná proti evanjeliu a preto ho nemožno uznať za biskupa. Uvádzam len niekoľko textov...

Čítať...

‼️ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE‼️

Milí bratia a milé sestry! Z rozhodnutia predsedníctva ECAV na Slovensku a na odporúčanie predsedu vlády SR, budú všetky zborové aktivity (besiedka, mládež, konfirmacia a biblické hodiny) a tiež služby Božie do odvolania zrušené...

Čítať...

List od farára Martina Michaelisa z Nemecka

Milý Ján, milý cirkevný zbor v Michalovciach, milé sestry a bratia na Slovensku, už viac ako 20 rokov spája naše cirkvi partnerstvo. Vzájomne sme sa podporovali v najrôznejších ťažkých situáciách na základe našej viery a prepojenia reformačnými spismi nášho vyznania...

Čítať...

Disciplinárne konanie - dokumenty - doplnené

Čítať...

Od totality k inkvizícii?

Čítať...

Mimoriadne služby Božie (1.2.2020) - zvukový záznam - fotogaléria

Čítať...

Stanovisko k vyhláseniu predsedníctva ŠZ seniorátu k disciplinárnemu konaniu

Odmietame diskreditáciu zborového farára Jána Meňkyho účelovými kontrolami s jasným cieľom vykonštruovať nedostatky, a tak ho v očiach verejnosti vykresliť ako lajdáka, ktorý si neplní povinnosti...

Čítať...

Vyhlásenie presbyterstva cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Michalovciach

Presbyterstvo cirkevného zboru Michalovce dôrazne odmieta rozhodnutie šarisko-zemplínskeho seniorátu, a požaduje aby si svoje požiadavky riešilo štandardným, zákonným a primeraným spôsobom...

Čítať...

Stanovisko Asociacie SloZ Evanjelickej cirkvi a.v. k prenasledovaniu a snahe potrestať farára Jána Menkyho

Správna rada Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a.v. s rozhorčením prijala správu o pokračujúcich represáliách voči farárom, ktorí sú verní evanjelickej vierouke, a majú odvahu poukazovať na zásadné nedostatky v cirkvi...

Čítať...

Kto za pravdu horlí, toho by najradšej upálili

Ľútosť. Bolo mi veľmi ľúto, keď som sa dozvedel, že brata Ivana Muchu, bývalého predsedu synody a seniora, opätovne začínajú šikanovať. Predvolali ho na generálne presbyterstvo, aj keď podľa platných cirkevnoprávnych predpisov...

Čítať...

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.