Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Náboženská výchova počas pandémie


Milí žiaci a rodičia.
Nakoľko sú momentálne školy zatvorené a nemôže tak prebiehať náboženská výchova, pripravili sme pre Vás úlohy pre domáce štúdium.

Úlohy

1. stupeň ZŠ

Čitať biblické príbehy:

    • Evanjelium podľa Lukáša 10, 25-37
    • žiak prerozpráva príbeh
    • nakreslí obrázok zachytávajúci príbeh a vyfarbí ho

    • Evanjelium podľa Lukáša 11, 1-13
    • žiak prerozpráva príbeh
    • nakreslí obrázok a vyfarbí ho

Žiak sa naučí pokiaľ ešte nevie 10 Božích prikázaní

Žiak sa naučí naučí text piesne č.646 z Evanjelického spevníka 1. a 2. verš

Rodičov prosím, aby sa s deťmi modlili Malý katechizmus. Nájdete ho na našej stránke pod Sybolické knihy alebo v zadnej časti Evanjelického spevníka.


2. stupeň ZŠ

Spoločne s konfirmandmi pracujú na projekte:
Vypracované listy zasielajte na email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.