Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Galéria Spevokol


1. slávnosť veľkonočná

apríl 9, 2023


1. slávnosť vianočná

december 25, 2017


1. slávnosť vianočná

december 25, 2016


1. slávnosť vianočná

december 25, 2015


1. slávnosť veľkonočná

apríl 5, 2015Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.