Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Denný letný tábor

Egyptské dobrodružstvo s Jozefom


Denný letný tábor– Egyptské dobrodružstvo s Jozefom 2019 bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre . Tábora sa zúčastnilo 18 detí vo veku 4 až 14 rokov z Michaloviec a Lastomíra. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. V priebehu týždňa boli zaujímavou formou vysvetlené príbehy Jozefa a jeho pôsobenie u faraóna v Egypte. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých tvorivých a športových aktivít sa plnila egyptská olympiáda, ktorú uskutočnila Mgr.T.Giraltošová. V 1.deň boli deti rozdelené na 3 egyptské oddiely: svetla ,oblohy a púšte. V egyptských školách, ktoré boli každý deň iná, sa naučili: škola pisárov_ nácvik hieroglif.znakov , kreslenie rôznych egyptských motívov na biele plátenné tašky, škola vizážistov a kaderníkov- maľovanie starovekých Egypťanov, škola maliarov - kresba Jozefa a egypt.mozaiky, škola klenotníkov - výroba staroegyp.šperkov z cestovín, čelenka pre faraóna. V egyptskej olympiáde deti dostali príležitosť zmerať si svoje sily a šikovnosť v niekoľkých praktických disciplínach a hrali sa aj na malých archeológov. Na záver bol aj nácvik scénky- Faraónove sny a Jozefov výklad. Deti mali aj celodenný výlet do Tarzánie v Čermeľskom údolí v Košiciach. Letný tábor sme ukončili tradične opekačkou.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.