Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Denný letný tábor

Veľký indiánsky poklad – poklad Božieho Slova


Denný letný tábor Veľký indiánsky poklad – poklad Božieho Slova bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre . Tábora sa zúčastnilo 17 detí. Projekt tábora bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. V priebehu týždňa bolo zaujímavou formou vysvetlené ako sa evanjelium dostalo k rôznym indiánskym kmeňom,ako radikálne menilo životy ľudí a ako získať poklad z Božieho slova. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých tvorivých dielní a športových aktivít sa plnila indiánska olympiáda, ktorú uskutočnila Mgr. T.Giraltošová.
V 1.deň boli deti rozdelené na 2 kmene: Apači a Čejeni. Museli si vymyslieť indián.tanec, vytvoriť vlajku kmeňa, vyrábali čelenky a indián.príbytky.
2.deň sa pripravovali kmene na lov,vyrábali indián.náhrdelníky, zahrali sa na stopárov a bojovali o územie.
3.deň maľovali indián.tričká, hrali sa na lovcov kožušín a mali prednášku o živote indiánov a boli maľované na tvár.
4.deň bol zameraný na výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deti poznávali krásy Slovenska. Zastavili sme sa aj na Ranči Pod Ostrou skalou.
5.deň vyrábali indiánske lapače snov, bola indiánska olympiáda zameraná na hľadanie pokladu,na prenos zraneného indiána, na lov bizóna. Za všetky športové a tvorivé aktivity dostávali kmene body, ktoré boli na konci týždňa vyhodnotené a bol vyhlásený víťazný indiánsky kmeň. Letný tábor sme ukončili opekačkou.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.