Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Denný letný tábor

Vitajte v autoškole - Božie značky


Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“ bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre z dôvodu rekonštrukcie kostola Evanjelickej cirki ausburgského vyznania v Michalovciach. Tábor bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. Tábora sa zúčastnilo 16 detí, ktorým bolo v priebehu týždňa zaujímavou formou vysvetlené, aké značky nám Pán Boh zanechal vo svojom Slove. Tie vysvetľoval duchovný otec Mgr.J.Meňky a Mgr.M.Meňkyová. Pomocou zaujímavých aktivít sa plnila dopravná olympiáda, ktorú uskutočnili p.T.Giraltošová a p.D.Maťašová. V nej sa deti učili parkovať a cúvať s kolobežkou, za zníženej viditeľnosti preniesť loptu a dávať pozor na ostré zákruty, v opravovni poskladať obrázky áut a všímať si dopravné značky. Druhý deň bol v znamení evidencie a výroby ŠPZ áut. Po splnení všetkých úloh bolo každému družstvu pridelené evidenčné ŠPZ na vozík a jazda na ceste mohla začať. Premávku riadil dopravný policajt Šimon, ktorý bol na pokuty neúprosný. Tretí deň sme navštívili autoškolu Delňa v Prešove. Deti si prostredníctvom zážitkového učenia dopĺňali ale aj overovali svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej výchove aj na dopravnom ihrisku. Záver týždňa patril absolvovaniu kurzu prvej pomoci pod vedením p.Darinky a skladaniu záverečných skúšok v jazde zručnosti na kolobežke a v preverovaní vedomostí z dopravnej výchovy na vodičský preukaz. Skúšku spravili všetci, dostali reflexné prívesky a „vodičské preukazy“. Letný tábor sme ukončili opekačkou.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.