Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Vyhlásenie presbyterstva cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Michalovciach


Presbyterstvo cirkevného zboru Michalovce dôrazne odmieta rozhodnutie šarisko-zemplínskeho seniorátu, a požaduje aby si svoje požiadavky riešilo štandardným, zákonným a primeraným spôsobom. Vyjadruje plnú podporu zborovému farárovi Jánovi Meňkymu, ktorého prácu si váži a praje si aby v nej na prospech celého cirkevného zboru, a tiež Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pokračoval. Zároveň žiada všetkých evanjelikov z celého Slovenska, ktorí podporujú Jána Meňkyho, aby prišli podporiť túto iniciatívu michalovského zboru svojou účasťou na mimoriadnych službách Božích, ktoré sa uskutočnia v sobotu 1. februára 2020 v kostole CZ Michalovce o 13:00. Ďakujeme a prosíme Vás tiež o modlitebnú podporu.

Petícia na podporu zborového farára Jána Menkyho

  Petícia


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.