Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Svetový deň modlitieb SDM 2024 Palestína
Svetový deň modlitieb SDM 2024 Palestína

Téma: „Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske“ (Efezanom 4, 1 – 7)

Kde: v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. (Masarykova 37, 071 01 Michalovce)

Kedy: 2. marca 2024 o 15:00 hod.


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.