Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Stanovisko Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a.v. k prenasledovaniu a snahe potrestať farára Jána Menkyho


Správna rada Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a.v. s rozhorčením prijala správu o pokračujúcich represáliách voči farárom, ktorí sú verní evanjelickej vierouke, a majú odvahu poukazovať na zásadné nedostatky v cirkvi. Na majetkové kauzy, na nedemokratické ovplyvňovanie a manipuláciu volieb, na skutočnosť, že cirkev sa ani za 30 rokov nezbavila odkazu ŠtB, a práve naopak, tieto metódy používa aj dnes proti svojím členom. Bezdôvodné resp. subjektívne vylučovanie nepohodlných kandidátov z volieb, cirkevných výborov, odoberanie titulov či biskupských krížov, nepravdivé obvinenia, súdne žaloby či trestné oznámenia na vlastných členov, ktorí sa “previnili” len tým, že majú iný názor a chcú zostať Slovu Božiemu a augsburskému vyznaniu verní.

To sa prejavilo aj v rozhodnutí predsedníctva Šarisko-zemplínskeho seniorátu, ktoré sa už dlhšiu dobu snaží nedemokraticky potlačiť vyššie uvedené kritické, hoci pre cirkev prospešné názory, a to najmä potom, keď si v priamej konfrontácii nevedeli svoje názory pred evanjelikmi obhájiť. Táto ich snaha vyvrcholila “vyzdvihnutím” farára cirkevného zboru Michalovce Jána Meňkyho z funkcie, do ktorej bol v slobodných voľbách jasnou väčšinou zvolený. Postavili sa tak proti vôli zboru, čo považujeme za arogantné a neprimerané zneužitie moci, za snahu umlčať verných a odhodlaných kresťanov, ktorí poukazujú na problémy v cirkvi, a tiež za snahu zastrašiť tých ostatných.

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania dlhodobo upozorňuje evanjelickú verejnosť, že od volieb predsedníctva cirkvi v roku 2018 až do súčasnosti dochádza k devalvácii hodnôt Evanjelickej cirkvi, na ktoré sme boli hrdí, práve tých hodnôt, ktorými sme sa líšili od iných cirkví postavených na hierarchii, a nie na demokratických princípoch.

V Evanjelickej cirkvi všetka moc pochádza “zdola” z cirkevných zborov. Dnes môžeme aj na tomto konkrétnom prípade vidieť, že autoritu voličov cirkevných zborov nahradili dvaja ľudia, a to senior a seniorátny dozorca, ktorí sa rozhodli administratívnym zásahom odignorovať moc a slobodnú vôľu cirkevného zboru a odvolať zvoleného farára.

Predsedníctvo seniorátu je v tomto prípade žalobcom, sudcom, aj odvolacím orgánom zároveň, nehovoriac o tom, že vyberá a vylučuje kandidátov na funkcie biskupov a dozorcov, je na synode, zákonodarnom orgáne, a zároveň aj vo výkonnom Generálnom presbyterstve. Táto kumulácia moci je v rozpore s demokratickými princípmi, ku ktorým sa vždy hlásila Evanjelická cirkev, a to v zmysle oddelenia zákonodarnej moci od výkonnej a súdnej.

Práve takáto nedemokratická koncentrácia „moci“ sa stáva nástrojom zastrašovania, útlaku a potláčania základných práv, ktoré občanom garantuje dokonca aj samotná ústava Slovenskej republiky. Ako hlboko klesla cirkev, ktorá má ambíciu byť pre svet príkladom! Tieto praktiky v cirkvi dôrazne odmietame, a žiadame späť reformačné hodnoty a slobody, rovnosť pred Bohom, rovnosť možností, vymožiteľnosť práva, slobodu slova a prejavu.

Vyzývame preto všetkých evanjelikov a.v., ktorí milujú svoju cirkev a Ježiša Krista, aby neboli ľahostajní voči takémuto konaniu a podporili michalovský cirkevný zbor v zápase o svojho zvoleného farára. Pretože ak budeme akceptovať takéto spôsoby v cirkvi, tak sa zároveň vzdávame ťažko získaných reformačných výdobytkov, a už dnes je na mieste sa pýtať: kto bude další?!


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.