Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Termíny podujatí vnútromisijného výboru Šarišsko – zemplínskeho seniorátu v roku 2017

„Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“
Evanjelium podľa Matúša 18, 20


31. marec, 2017 Biblická olympiáda ESŠ Prešov
8. apríl, 2017 Volejbalový turnaj mládeže Giraltovce
8. apríl, 2017 Seniorátne stretnutie matiek Kuková
22. apríl, 2016 Duchovná pieseň Soľ
8. máj, 2016 Seniorátne stretnutie dorastu Marhaň
Máj / Jún, 2017 Školenie učiteľov DSB BÚ VD ECAV
Jún, 2017 Školenie vedúcich dorastov a mládeží BÚ VD ECAV
September, 2017 Futbalový turnaj mládeže Hlinné
September / Október, 2017 Seniorátny deň
14. október, 2017 Seniorátne stretnutie matiek Richvald
3. - 5. november, 2017 Konfirmačná víkendovka ESŠ Prešov
November, 2017 Stretnutie detských spevokolov Bystré

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2018 Všetky práva vyhradené.