Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28



Mimoriadne služby Božie - zvukový záznam - fotogaléria


Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Izaiáš 30, 1-3; 8-11; 15;

február 1, 2020, Autor: Ján Meňky



február 1, 2020, Autor: Miloš Klátik



február 1, 2020, Autor: Ivan Mucha



február 1, 2020, Autor: Jaroslav Mervart



február 1, 2020, Autor: Imrich Lukáč




Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.