Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28‼️ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE‼️


Milí bratia a milé sestry!
Z rozhodnutia predsedníctva ECAV na Slovensku a na odporúčanie predsedu vlády SR P. Pellegriniho, budú všetky zborové aktivity (besiedka, mládež, konfirmacia a biblické hodiny) a tiež služby Božie dočasne na dobu 2 týždňov zrušené.
Ďakujem vám za pochopenie.
Ak Pán Boh dá, zídeme sa na službách Božích 29.3.2020.

Viac...

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.