Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28



‼️ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE‼️


Milí bratia a milé sestry!
Z rozhodnutia predsedníctva ECAV na Slovensku a na odporúčanie predsedu vlády SR, budú všetky zborové aktivity (besiedka, mládež, konfirmacia a biblické hodiny) a tiež služby Božie do odvolania zrušené.
Ďakujem vám za pochopenie.

Viac...

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.