Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Biblické príhovory k 4. nedeli po Veľkej noci (Cantate)


Biblický príhovor k 4. nedeli po Veľkej noci (Cantate) z CZ ECAV Michalovce od Mgr. Jána Meňkyho, zborového farára

Ofera: CZ ECAV na Slovensku v Michalovciach – IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Biblický príhovor k 4. nedeli po Veľkej noci (Cantate) z CZ ECAV Dunajská Lužná od doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa v. v., zborového farára

Biblický príhovor k 4. nedeli po Veľkej noci (Cantate) z CZ ECAV Málinec od Mgr. Ivana Muchu, zborového farára
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2020 Všetky práva vyhradené.