Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28
Oznamy

2% pre Občianske združenie PENIÉL

Evidenčný list - prihláška člena cirkevného zboru

Denný letný tábor 2024 - Mojžiš - Boží posol (Prihláška)

Kázeň - 2. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 1. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia (audio)

Kázeň - 2. slávnosť svätodušná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste) (audio)

Kázeň - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi) (audio)

Kázeň - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini) (audio)

Kázeň - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate) (audio)

Kázeň - 4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate) (audio)

Kázeň - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate) (audio)

Kázeň - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate) - Príhovor biskupa Východného dištriktu - Petra Mihoča (audio)

Kázeň - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini) (audio)

Kázeň - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti) (audio)

Kázeň - 2. slávnosť veľkonočná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha) (audio)

Kázeň - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

Služby Božie - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

Svetový deň modlitieb SDM 2024 Palestína - Fotogaléria

Svetový deň modlitieb SDM 2024 Palestína

Kázeň slova Božieho pri poslednej rozlúčke zborového dozorcu CZ ECAV Michalovce Júliusa Peržeľa (video)

Spomíname na Júliusa Peržeľa

Služby Božie - Služby Božie - 540. výročie narodenia Martina Luthera (video)

14. výročie posvätenia chrámu - spevokol Peniel - Videogaléria

Denný letný tábor 2023 „Dávidov život a spravodlivosť“ - Fotogaléria

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2022

Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení

Staršie...

Informácie o zbore

Služby Božie:

Nedeľa 9:30

Ofera:

IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Adresa:

Masarykova 37, 071 01 Michalovce

Kontakt:

Tel.: +421/56 643 31 10
Email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.