Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28
Oznamy

2% pre Občianske združenie PENIÉL

Evidenčný list - prihláška člena cirkevného zboru

Kázeň - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate) (audio)

Kázeň - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate) - Príhovor biskupa Východného dištriktu - Petra Mihoča (audio)

Kázeň - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini) (audio)

Kázeň - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti) (audio)

Kázeň - 2. slávnosť veľkonočná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha) (audio)

Kázeň - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

Služby Božie - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

Kázeň - Zelený štvrtok (Dies viridium) (audio)

Kázeň - 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum) (audio)

Služby Božie - 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica) (audio)

Služby Božie - 5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 4. pôstna nedeľa (Laetare) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Svetový deň modlitieb SDM 2024 Palestína - Fotogaléria

Kázeň - 3. pôstna nedeľa (Okuli) (audio)

Svetový deň modlitieb SDM 2024 Palestína

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 2. pôstna nedeľa (Reminiscere) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 1. pôstna nedeľa (Invocavit) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - Predpôstna nedeľa (Quinquagesima) (audio)

Kázeň - Nedeľa po Deviatniku (Sexagesima) (audio)

Kázeň - Nedeľa Deviatnik (Septuagesima) (audio)

Kázeň - 3. nedeľa po Zjavení (audio)

Aliančným modlitebný týždeň 2024 - Fotogaléria

Kázeň - 2. nedeľa po Zjavení (audio)

Aliančný modlitebný týždeň 2024

Kázeň - 1. nedeľa po Zjavení (audio)

Kázeň - Zjavenie Krista Pána mudrcom - Epifánia (audio)

Kázeň - Nový rok (audio)

Kázeň - Nedeľa po Vianociach - Závierka občianskeho roka (audio)

Kázeň - 2. slávnosť vianočná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť vianočná (audio)

Štedrý večer - deti - Videogaléria

Štedrý večer - rodina Čižmáriková - Videogaléria

Kázeň - Štedrý večer - Nocturna natalis (audio)

Kázeň slova Božieho pri poslednej rozlúčke zborového dozorcu CZ ECAV Michalovce Júliusa Peržeľa (video)

Spomíname na Júliusa Peržeľa

Služby Božie - Služby Božie - 540. výročie narodenia Martina Luthera (video)

14. výročie posvätenia chrámu - spevokol Peniel - Videogaléria

Denný letný tábor 2023 „Dávidov život a spravodlivosť“ - Fotogaléria

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2022

Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení

Staršie...

Informácie o zbore

Služby Božie:

Nedeľa 9:30

Ofera:

IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Adresa:

Masarykova 37, 071 01 Michalovce

Kontakt:

Tel.: +421/56 643 31 10
Email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.