Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28
Oznamy

2% pre Občianske združenie PENIÉL

Služby Božie počas Adventu

Kázeň - 1. adventná nedeľa (audio)

Spomíname na Júliusa Peržeľa

Kázeň - Stredtýždňové adventné Služby Božie (audio)

Kázeň - Posledná nedeľa cirkevného roka - Nedeľa večnosti (audio)

Kázeň - Predposledná nedeľa cirkevného roka (audio)

Kázeň - 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka (audio)

Služby Božie - Služby Božie - 540. výročie narodenia Martina Luthera (video)

Kázeň - Spomienkové služby Božie k 540. výročiu narodenia Dr. Martina Luthera (audio)

Kázeň - 22. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Pamiatka reformácie - Pamiatka zosnulých (audio)

14. výročie posvätenia chrámu - spevokol Peniel - Videogaléria

Kázeň - 21. nedeľa po Svätej Trojici - 14. výročie posvätenia chrámu (audio)

Kázeň - 20. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 19. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 18. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 17. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme (audio)

Kázeň - 16. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 15. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 14. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 13. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 12. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 11. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia (audio)

Kázeň - 9. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 8. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 7. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 6. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Denný letný tábor 2023 „Dávidov život a spravodlivosť“ - Fotogaléria

Kázeň - 5. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2022

Kázeň - Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jána Husa (1415) (audio)

Kázeň - 4. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok apoštolov Petra a Pavla (audio)

Kázeň - 3. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 2. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 1. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia (audio)

Aliančný modlitebný týždeň 2023 (video)

Koncert BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ

Nástup temna (Čo vám to pripomína?)

Slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Zuzany Poničanovej - Fotogaléria

Financovanie “fondu zabezpečenia” na úkor zborov!

Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení

Staršie...

Informácie o zbore

Služby Božie:

Nedeľa 9:30

Ofera:

IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Adresa:

Masarykova 37, 071 01 Michalovce

Kontakt:

Tel.: +421/56 643 31 10
Email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © Všetky práva vyhradené.