Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28
Oznamy

2% pre Občianske združenie PENIÉL

Kázeň - 2. adventná nedeľa (audio)

Kázeň - Stredtýždňové adventné Služby Božie (audio)

Kázeň - 1. adventná nedeľa (audio)

Kázeň - Posledná nedeľa cirkevného roka - Nedeľa večnosti (audio)

Kázeň - Predposledná nedeľa cirkevného roka (audio)

Kázeň - 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka - Pamiatka zosnulých (audio)

Kázeň - Pamiatka reformácie (audio)

Kázeň - 20. nedeľa po Svätej Trojici - 13. výročie posvätenia chrámu (audio)

Kázeň - 19. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 18. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Zhodnotenie činnosti Občianskeho združenia PENIÉL za rok 2021

Kázeň - 17. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 16. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme (audio)

Kázeň - 15. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 14. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 13. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 12. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 11. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia (audio)

Kázeň - 9. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 8. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - 7. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Denný letný tábor 2022 „Múdrosť a bohatstvo kráľa Šalamúna“ - Fotogaléria

Nástup temna (Čo vám to pripomína?)

Slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Zuzany Poničanovej - Fotogaléria

Financovanie “fondu zabezpečenia” na úkor zborov!

Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení

Staršie...

Informácie o zbore

Služby Božie:

Nedeľa 9:30

Ofera:

IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Adresa:

Masarykova 37, 071 01 Michalovce

Kontakt:

Tel.: +421/56 643 31 10
Email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.